Bath

Bath - kestävää liikkumista rohkeasti edistävä kylpyläkaupunki

Bath on 86 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee parisataa kilometriä Lontoosta länteen. Kaupunki huokuu historiaa ja sen kauniit, Rooman aikaiset rakennukset luovat mielikuvan ennemmin läntisestä Euroopasta kuin tuulen ja sateen pieksämästä Etelä-Englannista. Kaupungin nimi juontaa juurensa ajanlaskun alun aikoihin, jolloin roomalaiset rakensivat alueen kuumien lähteiden ympärille kylpylöitä. Nykyäänkin kylpylät ja kaupungin arkkitehtuuri vetävät puoleensa turisteja ja Bath onkin yksi alueen keskeisimmistä turistikohteista.

Kaupungin historiallinen rakenne lyö leimansa myös liikennejärjestelmälle. Keskustan kapeilla kaduilla ei ole paljoa tilaa, minkä vuoksi shared space ratkaisuja, joissa niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin autoilijatkin kulkevat samassa tilassa, on toteutettu useilla kaduilla. Toisaalta ainoastaan jalankulkijoille omistettuja kävelyalueita on keskustassa useita. Tilanpuutteen vuoksi erillisiä pyöräväyläratkaisuja ei keskustassa juuri ole. 

Bathin keskusta on viihtyisä ja kävelyalueella liikkuminen on turvallista.

Bathissa halutaan kuitenkin edistää kestävää liikkumista ja kaupungin tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä nostaa pyöräilyn osuutta 22 % (kulkutapaosuus vuonna 2011 noin 4 %), jalankulun osuutta 8 % (vuonna 2011 miltei 30 %) ja raideliikenteen osuutta 16 % (Vuonna 2011 noin 6 %). Tavoitteet eivät ole helppoja saavuttaa kaupungissa, jonka asukkaat ovat keskimääräistä brittiä varakkaampia ja omistavat usein kaksikin autoa. Lisäksi korkeuserot tekevät erityisesti kävelyn ja pyöräilyn edistämisen haasteelliseksi, sillä Bath sijaitsee laakson pohjalla ja miltei kaikkiin ilmansuuntiin kulkiessa täytyy nousta mäkeä ylöspäin. Toisaalta globaalit ja kansallisen tason haasteet, kuten ilmastonmuutos ja ilmansaasteet, ovat avittaneet poliittisen tahtotilan luomista tukemaan kestävämmän liikennejärjestelmän rakentamista ja autoilun vähentämistä. Näitä teemoja onkin hyödynnetty strategisten tavoitteiden läpiviemiseksi.   

Bathin historiallisen keskustan kadut ovat kapeita, joten tilaa eri kulkumuodoilla on vähän. Kaupungin tavoitteena on edistää kävelyä ja pyöräilyä, minkä johdosta esimerkiksi kadunvarsipysäköintiä on suunniteltu poistettavan ydinkeskustasta.

Poliittisen tahtotilan muodostamisessa sekä kestävän liikennejärjestelmän edistämisessä suuri vaikutus on kaupungin liikenne- ja ympäristöasioiden vastaavalla poliitikolla, joka tunnetaan nimellä Cabinet Member of Transport and Environment. Tällä hetkellä vallassa oleva Cabinet Member on sitoutunut kestävän liikennejärjestelmän edistämiseen kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosimalla ja autoilua rajoittamalla. Sen ansiosta monia vaikeitakin poliittisia päätöksiä on hyväksytty, kuten keskustan pysäköintimaksujen korottaminen. Bathissa poliitikkojen sitouttaminen strategisten linjausten toteuttamiseen nähdään erittäin tärkeänä ja siihen on panostettu paljon. Linjaukset eivät saa muuttua aina neljän vuoden välein vaalien mukana, vaan kehittämisen tulee olla systemaattista.

Strategisista linjauksista ja tehtävistä toimenpiteistä viestintä eri sidosryhmille nähdään Bathissa tärkeänä, jotta päätökset saadaan vietyä läpi ja niillä on mahdollisimman laaja hyväksyntä. Ei riitä, että esimerkiksi strategian valmistumisesta tai käynnistyneestä rakennushankkeesta tiedotetaan, vaan tulee tarkasti miettiä mitä ja miten viestitään. Eri sidosryhmät tulee ottaa mukaan muutokseen ja saada heidät ymmärtämään, mihin laajempiin kokonaisuuksiin esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen liittyy. Ymmärrystä lisäämällä asukkaat alkavat itse muokata omaa käyttäytymistään, mikä on tehokkaampaa kuin jos heitä pyritään pakottamaan muutokseen, esimerkiksi lisäämään kävelyä tai pyöräilyä.

Asukaspysäköinti on järjestetty pääasiassa kadunvarsille myös keskustan ulkopuolella.
Kadunvarret ovat myös keskipäivällä täynnä asukkaiden autoja.

Bathin historiallisessa keskustassa pysäköinnin järjestäminen on haasteellista, sillä tilaa kapeilla kaduilla on vähän. Kaupungissa on kolme liityntäpysäköintialuetta, jotka ovat hyvin suosittuja. Yleensä liityntäpysäköintipaikat ovat erityisesti työmatkalaisten suosiossa, mutta Bathissa paikkoja käyttävät myös ostos- ja vapaa-ajanmatkalla olevat. Kaupungin suunnitelmissa on rakentaa neljäs liityntäpysäköintialue.

Vaikka Bath ei ehkä vielä ole kestävän liikkumisen edelläkävijäkaupunki, on kaupunki voimakkaasti sitoutunut edistämään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Bathin lähestymistapa edistämiseen on hyvin kokonaisvaltainen ja kaupungissa on ymmärretty viestinnän ja kommunikaation merkitys muutosprosessin osana. Liikennepoliittisia linjauksia ei yritetä väkisin runnoa läpi, vaan ymmärryksen lisäämisen kautta saada asukkaat osaksi muutosta.  

Close Menu