Cambridge

Cambridge - Houkutteleva yliopistokaupunki

Historiaa huokuva Cambridge on yksi Iso-Britannian korkeakoulutuksen keskittymistä. Keskiaikainen kaupunki on tunnettu yliopistoistaan ja korkean teknologian, kuten ohjelmisto- ja bioteknologian osaamiskeskittymistä. Kaupungin 130 000 asukkaan väkiluvusta yli 40% on korkeakoulutettuja. Cambridge sijaitsee noin tunnin junamatkan päässä Lontoosta, joten pendelöinti Lontoon ja Cambridgen välillä on yleistä.

Cambridge on yksi Iso-Britannian voimakkaimmin kasvavista keskuksista, joka houkuttelee myös kansainvälisiä yrityksiä. Tämän seurauksena esimerkiksi asuntojen hinnat ovat kohonneet merkittävästi ja asukkaat muuttaneet ympäröiviin kyliin edullisempien asuntojen perässä. Kaupungin laajentumista ulospäin edistää myös tiivis keskiaikainen keskus, jonne on lähes mahdotonta täydennysrakentaa. Laajentuminen on lisännyt liikennettä, sillä yhä kauempaa pendelöidään Cambridgen keskustaan.

Suurin osa pyöräilijöistä on opiskelijoita.
Kaupungin keskusta on tiivis ja historiallinen, mikä luo haasteita täydennysrakentamiselle.

Kaupungin liikennepolitiikalla tavoitteena on edistää kestävää liikkumista monipuolisella valikoimalla, ei vain edistämällä pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Pyöräilyinfrastruktuuri ei ole huippulaadukasta, mutta pyöräilyn kulkutapaosuus on 25%, mikä on Iso-Britannian kaupunkien keskiarvoa huomattavasti suurempi. Pyöräily on suosittua myös siksi, että maasto on tasaista ja kaupungissa on paljon opiskelijoita. Kapeiden katujen vuoksi autoilua on keskustassa rajoitettu, mikä tekee pyöräilystä myös hieman turvallisempaa.

 

Pyöräily on kaupungin vanhoilla kaduilla suhteellisen turvallista.
Joukkoliikenne ja pyöräilijät kulkevat samassa katutilassa.

Joukkoliikennettä pyritään edistämään kaupungissa systemaattisesti ja kaupungin tietoisuudessa on, että mitä suuremmaksi kaupunki kasvaa, sitä suurempaan rooliin joukkoliikenne nousee. Joukkoliikennettä kehitetään erityisesti asuinalueilta keskustaan. Liityntäpysäköinti on olennainen osa kaupungin liikennejärjestelmää ja erityisesti työmatkapysäköintiä pyritään ohjaamaan niille ja tätä kautta joukkoliikenteeseen. Liityntäpysäköintialueiden kehittäminen on kaupungissa ajankohtaista, sillä aiemmin haja-asutusalueille sijoitettujen liityntäpysäköintialueiden ympärille on tullut asuinrakentamista. Liityntäpysäköinti on ilmaista ja rajoittamatonta, minkä vuoksi asukaat hyödyntävät niiden pysäköintipaikkoja. Nykyään liityntäpysäköintiä sijoitetaan Cambridgen ympärillä oleviin kyliin joukkoliikenteen tehostamiseksi ja asukkaiden saamiseksi joukkoliikenteen käyttäjiksi mahdollisimman lähellä asuinpaikkaa.

Liityntäpysäköintiin panostetaan paljon.

Liityntäpysäköinnin lisäksi kaupungilla ei ole merkittäviä strategisia linjauksia pysäköinnille. Asukaspysäköinti järjestetään lähes poikkeuksetta kadunvarsipysäköintinä ja ydinkeskustan lähellä on muutamia pysäköintilaitoksia. Keskustassa on omat pysäköintipaikkansa citylogistiikalle, mikä helpottaa lastausta ja purkua. Kokonaisuus ei ole kuitenkaan käyttäjälle erityisen selkeä.

Järjestelmän puutteista huolimatta Cambridgessä tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiseksi pyritään viestimään päätöksentekijöille mahdollisimman selkeästi. Näin pyritään varmistamaan päätöksentekijöiden sitoutuminen kokonaiskuvaan. Kun tavoitteet on selkeästi viestitty ja kaikkien tiedossa, on liikennepolitiikkaa tukevat käytännön ratkaisut helpompi saada päätöksenteossa läpi. 

 

Close Menu