Delft

Delft - Muutoksen veturi

Rotterdamin ja Haagin välissä sijaitseva Delft on 101 000 asukkaan keskiaikainen kaupunki. Se on myös merkittävä teknologia- ja yliopistokaupunki, jossa on yksi maailman arvostetuimmista teknillisistä yliopistoista. Kaupungissa on opiskelijoita noin 16 000.

 

Delftin keskustaa halkoo monet kanaalit, joiden varteen aikanaan on rakennettu myös katuja. Reitit olivat suoria ja nopeita yhteyksiä kaupungin läpi, minkä vuoksi niitä käytettiin paljon. 1970-luvulla kaupunki ruuhkautui, joten katuja ruvettiin muuttamaan yksisuuntaisiksi. Keskustan läpi ajaminen ei enää ollut nopein reitti kaupungin laidalta toiselle, joten osa läpiajoliikenteestä siirtyi pois keskustasta. Edelleen keskusta oli kuitenkin hyvin autovaltainen.

 

1990-luvulla poliitikot lähtivät ajamaan keskustan kulttuurihistoriallisten alueiden suojelua, ja vuonna 1998 laadittiin kaupunkiympäristön laatua painottava keskustavisio. Pääpainopistealueena oli autoliikenteen merkittävä rajoittaminen keskustassa. Vuonna 2000 julkaistiin suunnitelma muuttaa keskusta autottomaksi alueeksi neljässä vaiheessa. Keskustasta poistettiin paljon kadunvarsipysäköintiä ja tehtiin useita kävelyalueita. Keskustan ympäri kulkevaa kehätietä parannettiin ja sen varrelle investoitiin uusiin pysäköintilaitoksiin. Muutoksen toteuttaminen kesti yhteensä 10 vuotta. 

Keskustan läpi kulkevat junaraiteet on vedetty maan alle.

Vuonna 2009 Delftissä laadittiin visio vuodelle 2020 sekä toimenpideohjelma kymmeneksi vuodeksi. Vision mukaan Delft on turvallinen, esteetön ja kukoistava. Liikennesuunnittelun yksi kantava periaate on ollut palvella liike-elämää kasvattamalla jalankulkijoiden määrää kaupungissa. Sitä varten tavoitteena on ollut lisätä erityisesti pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta, vähentää keskustan läpiajoliikennettä ja suunnitella liikennettä vahvassa yhteydessä maankäytön ja uusien rakentamishankkeiden kanssa. Yhteistyön parantamiseksi kaupungissa muutettiin suunnitteluorganisaatiota niin, että keskusteluyhteys maankäytön, liikenteen ja rakentamisen kanssa parani. 

Asuinalueilla pysäköinti on kadunvarressa ja pyörille on omia lukittuja ja katettuja pysäköintipaikkoja.
Havainnekuva uudesta aseman alueesta.

Organisaatiomuutoksen lisäksi Visio 2020:n suuri muutos on ollut rautatieliikenteen uudistaminen. Rautatie on halkonut Delftin keskustaa ja luonut merkittävän estevaikutuksen kaupungin länsi- ja itäosien välille. Vuonna 2009 aloitettiin projekti, jossa 4-raiteinen rata siirrettiin kahden kilometrin matkalla maan alle ja rautatieasema rakennettiin uudelleen. Katutasoon tehtiin kävelyalue, katettu kanaali kaivettiin uudelleen esiin ja radan vieressä kulkenut vilkas katu muutettiin kävely-ystävällisemmäksi. Lisäksi maan alle tehtiin 400 paikan autopysäköintihalli ja 7000 paikan pyöräpysäköintitilat. Yliopistolle sijoitettiin uusi asema, jonka tarkoituksena on vähentää päärautatieaseman kuormitusta. 

Uuden rautatieaseman alle pääsee pyörällä laadukasta infraa pitkin.
Pyöräpysäköinti on valvottua ja älykästä: älytaulut kertovat vapaiden paikkojen lukumäärän.
Close Menu