Hasselt

Perusasiat kunnossa

Belgian Hasseltissa kapeat kadut risteilevät pitkin kaunista vanhaa kaupunkia autojen lipuessa rauhallisesti kehätien varrella sijaitseviin pysäköintilaitoksiin. Ydinkeskustan ostoskatu sekä sitä ympäröivät idylliset keskiaikaiset kadut vilisevät elämää, vaikka on vain maanantain aamupäivä. Autoliikennettä ei juurikaan ole ja pyöräilijöitä vilisee siellä täällä. Ei uskoisi, että ollaan vain 78 000 asukkaan kaupungissa.

20 vuotta sitten valtaosa kaupungin ydinkeskustan kaduista muutettiin kävelykaduiksi ja laajennusta on tarkoitus jatkaa myös tulevien vuosien aikana. Keskustan viihtyisyys on kaupungille äärimmäisen tärkeää, sillä myös ympäröiviltä alueilta saapuu kaupungin keskustaan shoppailijoita. Kävelyalue on rajattu elektronisilla tolpilla, jotka laskeutuvat vain kulkukortin omaavien ajoneuvoille, kuten jakelu-, hälytys- ja muuttoajoneuvoille. Keskustaan on myös viime vuosina rakennettu pyöräkatuja ja pyöräilyn pääreittejä on parannettu.

Viihtyisä kävelykeskusta ja lukuisat kaupat ja ravintolat houkuttelevat ihmisiä keskustaan myös kauempaa.

Hasseltissa liikennejärjestelmä on suunniteltu erityisesti autoliikenteen näkökulmasta järkevästi. Kaupunkia ympäröivät sisempi ja ulompi kehätie, jotka ohjaavat tehokkaasti ohikulkuliikenteen keskustan ohi. Vastavuoroisesti keskustaan suuntaavat autoilijat ohjataan jo uloimmalta kehätieltä sisemmän kehätien varrella sijaitseviin pysäköintilaitoksiin. Opastuksessa auttavat myös uusi liikenteenohjausjärjestelmä, jonka opastustauluja on sijoiteltu kehäteiden varrelle. Digitaalisilla tauluilla ilmoitetaan ajoajat pysäköintilaitoksiin sekä näiden vapaat paikkamäärät. Park & Ride ei ole kaupungissa suosittua, vaikka P&R -laitoksia on useita uloimman kehätien varrella. Tämän on ymmärretty johtuvan puutteellisista joukkoliikenneyhteyksistä ja pysäköintipaikkojen laadusta.

Lähtökohta Hasseltin kaupungin pysäköintipolitiikassa ei ole se, että autoilusta tehtäisiin vaikeaa, vaan kaikilla liikennemuodoilla tulee olla mahdollisuus liikkua, ja ihmiset yritetään ohjata kestäviin liikkumisvalintoihin ilman jonkin kulkumuodon rajoittamista. Pysäköintipolitiikka ei siis ole erityisen kestävää ja autoilun kulkutapaosuus onkin 65%. Positiivista kuitenkin on, että kaupungin päättäjien ja virkamiesten välillä on luottamus ja poliitikot kuuntelevat virkamiehiä, mikä helpottaa uusien ratkaisujen implementointia.

Kehäradan varrella sijaitseviin pysäköintilaitoksiin on sujuvaa ja helppoa mennä.
Kehäradan varren älypysäköintijärjestelmä kertoo matka-ajan pysäköintilaitoksiin sekä niiden kapasiteetin.

Kaupungin lähes 20 000 pysäköintipaikasta 13 000 on kadunvarsipaikkoja: luku on suuri asukasmäärään verrattuna, mutta tämä selittyy sillä, että asukkaiden pysäköinti on käytännössä kokonaan kadunvarsipysäköintiä. Hasseltissa asukkaat saavat ilmaisen pysäköintiluvan kahdelle autolle ja käytössä on myös vierailijakortti, jolla asukkaiden vieraat voivat pysäköidä 200h ilmaiseksi. Muut autoilijat pysäköivät pääsääntöisesti pysäköintialueilla tai -laitoksissa. Kadunvarsipaikoilla on käytössä progressiivinen hinnoittelu, jossa 1. tunti maksaa 1€, toinen 2€ ja kolmannesta eteenpäin 3€/h. Pysäköintivyöhykkeen sisällä pysäköinnin hinta jatkuu 3 €/h saman vuorokauden sisällä, vaikka autoa siirtäisi välissä pysäköintipaikalta toiselle.

Kadunvarsipysäköinti on lähes täysin tarkoitettu kaupungin asukkaille.
Asukkaat saavat vieraspysäköintikortin, johon on ladattu 200h ilmaista pysäköintiä.

Pyöräilyn kulkutapaosuus on 22% ja se on kaupungissa erittäin varteenotettava liikkumisvaihtoehto. Infrastruktuuri ei kuitenkaan ole täysin yhtenäistä ja jatkuvaa, mutta itse väylät ovat laadultaan hyviä ja nopeita erityisesti asuinalueilta keskustaan. Pyöräilyn ja jalankulun yhteiselämä on kaupungin ostoskadulla haasteellista, sillä pyöräväylät risteävät ostoskatua, mikä aiheuttaa välillä vaaratilanteita. Muuten pyöräilijät ja jalankulku on eroteltu toisistaan. Keskitettyä pyöräpysäköintiä on melko vähän. Kaupungissa toimii kelluva kaupunkipyöräjärjestelmä ”Mobit”, jota käyttävät voivat ottaa ja jättää pyörän minne vain kehäteihin rajautuvalla alueella. Alueen ylittämistä valvotaan geofencing-tekniikkaan perustuvalla järjestelmällä.

Vanhaan kaupunkiin on viime vuosina lisätty pyöräkatuja, mikä kasvattaa pyöräilyn roolia myös kapeilla vanhan kaupungin kaduilla.
Close Menu