Linköping

Linköping - malliesimerkki yhteistyöstä

Linköping on 160 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on monia suuria työnantajia, kuten Saab, yliopisto ja yliopistollinen sairaala. Kaupunki on asukasprofiililtaan nuorekas, sillä asukkaiden keski-ikä on 39 vuotta. Korkeakoulutettujen määrä on noin 40 %. Kaupungissa suositaan kestävää liikkumista. Pyöräilyn kulkutapaosuus on 22 % ja joukkoliikenteen osuus on 13 %. Tavoitteena on vähentää autoilun kulkutapaosuutta 60 %:sta 40 %:iin ja nostaa joukkoliikenteen osuus 20 %:iin.

Keskustassa ei ole juurikaan kadunvarsipysäköintiä, vaan autot ohjataan pysäköintilaitoksiin. Keskustassa on neljä pysäköintitaloa, ja lisäksi rakenteilla on kaksi lisää. Keskustassa on laaja kävelyalue, jota on kehitetty jo 1950-luvulta lähtien, jolloin Stortorgetilta poistettiin autopysäköinti. Keskustaa kiertävät ulko- ja sisäkehä, joilta on opastus pysäköintilaitoksiin. Ulkokehältä sisäkehälle kulkevat tiet ja itse sisäkehä ovat 40km/h aluetta, mikä rauhoittaa kaupungin keskustaan suuntautuvaa liikennettä ja pienentää liikenteen melua. Logistiikaltaan suuret liikkeet, kuten Ikea ja autoliikkeet on sijoitettu kaupungin pohjoisosiin suoraan E4-valtatien varteen, joten ydinkeskustassa ei rekkaliikennettä juurikaan ole. Kaupungin itäpuolella on lentoasema, josta on lentoja Amsterdamiin.

 

Keskustan kadut ovat pyörä- ja kävelypainotteisia, mutta autoilu on mahdollista.
Katutilaa käyttävät kaikki kulkumuodot tasapuolisesti.

Joukkoliikenne kehittyy jatkuvasti. Nykytilassaan bussilinjasto on melko kattava, ja monelta keskustan ulkopuoliselta keskittymältä on suora bussiyhteys omilla oikoreiteillään suoraan keskustaan. Matka-aika on autoiluun verrattuna 10 minuuttia nopeampi, millä on haluttu parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä. Näiden reittien varrella on myös pyöräilyn ja kävelyn väylä. 

Pysäköintilaitokset on sijoiteltu kaupungin keskustan reunoille. Kehätieltä on lyhyt matka pysäköintiin.
Keskustan kehältä on opastus pysäköintilaitoksiin. Kääntyvien kaistojen rakenne ja ulkonäkö viestivät hitaammalle katuverkolle siirtymisestä.

Kolmen kilometrin päässä keskustasta, aivan yliopiston vieressä sijaitsevaa Vallastadenin kaupunginosaa on rakennettu vuodesta 2014 lähtien. Asukaspysäköinti on järjestetty keskitetysti pysäköintilaitokseen, eikä tonteilla tai kadunvarressa ole pysäköintiä lainkaan. Pysäköintilaitoksen sijaan käytetään termiä ”mobilitethus”, sillä pysäköinnin lisäksi rakennuksessa on sähköautojen latauspaikat sekä pyörä- ja autovuokrauspalvelu. Kyseessä on siis eräänlainen ”liikkumispalveluiden keskus”. Asukaspysäköinti sijaitsee talon ylemmissä kerroksissa ja kivijalassa sijaitsevat yleiset pysäköintipaikat. ”Liikkumispalveluiden keskuksen” rakentamisesta on vastannut kunnan omistama pysäköintiyhtiö. Laitoksen rakentaminen ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa, mutta se nähtiin hyväksi ratkaisuksi pitkällä tähtäimellä. Myös pysäköintiyhtiö on sitoutunut kaupungin tavoitteisiin kestävän liikennejärjestelmän edistämiseksi, minkä vuoksi he olivat valmiita ottamaan riskin pysäköintilaitoksen rakentamiseksi. Ongelmana on, että läheisellä yliopistoalueella on ilmaista pysäköintiä, joten osa asukkaista vie autonsa sinne. Alue kuitenkin kehittyy voimakkaasti, jolloin myös pysäköinnin kokonaiskuva tulee selkiytymään. 

Linköpingissä on tehty esimerkillistä strategiatyötä. Ylätasolla kaupungin kehittämistä ohjaa Översiktsplan, josta on johdettu mm. liikennestrategia ja edelleen pysäköintistrategia. Kommunikaatio kaupungin sisällä ja eri sidosryhmien kanssa on Linköpingin kaupungissa vahvaa. Kommunikaatiota käydään eri menetelmillä asukkaiden ja liikkeenomistajien kanssa, ja viranhaltijat ja päätöksentekijät ovat säännöllisessä dialogissa viikoittain. Joka toinen viikko kaupunki kokoaa rakennusliikkeet forumiin, jossa keskustellaan yhteisesti kaikesta rakentamiseen liittyvästä kehittämisestä. Kaupungin toiminnasta huokuu hyvä yhteishenki, minkä vuoksi vaikeistakin asioista voidaan avoimesti keskustella. 

 

Vallastaden on näyttävä ja urbaani kokonaisuus.
Yhteiskäyttöautoille on katutilassa omia pysäköinti- ja latauspaikkojaan.
Sisäpihoilla on suojattuja ja kerroksellisia pyöräpysäköintiratkaisuja.
Mobilitetscenter eli liikkumispalveluiden keskus on ulkomuodoltaan näyttävä. Seinien valot ovat ohjelmoitavissa.
Mobiletscenter sisältää yhteiskäyttösähköpyöriä. Vierestä löytyy myös Sun Fleetin yhteiskäyttöautoja.
Sisältä rakennus on designattu värikkäästi ja jalankulkijoille on omat merkityt kävelyreittinsä.
Close Menu