Malmö

Malmö

Malmö on noin 350 000 asukkaan kaupunki Ruotsin eteläosissa, lyhyen junamatkan päässä Kööpenhaminasta. Kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite olla päästötön kunta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitetta kohti mennään systemaattisesti ja esimerkiksi joukkoliikenne toimii jo tänä päivänä täysin sähköllä ja kaasulla. Joukkoliikennettä kehitetään BRT (Bus Rapid Transit) –periaatteen mukaisesti. Kaupungissa on tehty paljon rohkeita kokeiluja, mikä kertoo kaupungin halusta kehittyä. Epäonnistumista ei pelätä vaan usko on siinä, että kokeilemalla tulee niin hyviä kuin huonoja kokemuksia.

Malmön kestävän liikkumisen kulkutapatavoitteet on määritelty kaupungin SUMP:ssa (oheinen kuva) ja tavoitteiden toteutuksessa sovelletaan useita toimenpiteitä. Muun muassa BRT-järjestelmää laajennetaan ja nopeita pyöräilybaanoja rakennetaan keskustaa kohti. Pysäköinti nähdään myös tärkeänä ihmisten liikkumisvalintaan vaikuttavana tekijänä ja keskityttyjä ratkaisuja on tarkoitus toteuttaa. 

Malmön kulkutapaosuustavoitteet vuoteen 2030. (Malmö 2016, Sustainable urban mobility plan)

Kaupungin keskustassa on laaja ja viihtyisä kävelyalue, jossa on historiallista ja uutta rakentamista hyvässä harmoniassa. Kävely-ympäristössä pyöräily ja huoltoliikenne ovat sallittuja. Pyöräilyn suosio keskustassa näkyy suurina määrinä pysäköityjä pyöriä sekä jatkuvina pyöräilyvirtoina. Monet keskustaan suuntautuvat kadut on myös muutettu pyöräkaduiksi.

Katukuvassa sähköpyörät ja sähköiset potkulaudat ovat yllättävän yleinen näky. Kaupungissa toimii myös yksi yhteiskäyttöautoja vuokraava yritys, Sun Fleet, jonka autopysäköintipaikat on usein varustettu aurinkopaneeleilla hybridiautojen lataamiseksi. Malmön liikkumisvalikoima on siis melko kattava ja vision tavoitteiden mukaan moni asukas liikkuu jo nyt kestävästi.

Malmössä on panostettu BRT-järjestelmään, joka liikennöi keskeisimmillä reiteillä.
Yhteiskäyttöautopalvelu käyttää aurinkovoimaa hybridien lataukseen.
Kävely-ympäristössä pyörät ja huoltoajoneuvot ovat yleisiä.

Malmön pysäköintipolitiikka on vuodelta 2010, mutta sitä ollaan juuri päivittämässä. Uudessa politiikassa on määritelty joustava normi, jossa pysäköintipaikkamäärä riippuu alueella tehtävistä liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä. Mitä enemmän toimenpiteitä tehdään, sitä vähemmän pysäköintipaikkoja tarvitsee rakentaa. Kaupunki on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, joilla jokaisella on oma norminsa. Lähtökohtana uudessa politiikassa on, että autojen pysäköintipaikalle saa asunnolta olla matkaa maksimissaan 500 metriä ja pyöräpysäköintiin 50 metriä. Pysäköintipolitiikkaa ei ole kuitenkaan saatu vielä hyväksyttyä, sillä tiukkaa normia ei ole helppo saada poliittisessa päätöksenteossa läpi. 

Erityisesti arkkitehdit tuntevat Malmön Västra Hamnenin alueen, jota on kehitetty vuosikymmenten aikana arkkitehtuurisesti hienoksi ja liikennejärjestelmältään kestäväksi alueeksi. Esimerkiksi Bo01-alueella on viihtyisät, kapeat pihakadut, joilla liikutaan hitaimman ehdoilla. Autopysäköinti on keskitetty muutamaan pysäköintitaloon, mutta alueen sisällä on myös jonkin verran pysäköintipaikkoja piilotettuna rakennusten sisälle. Autot eivät vie tilaa kortteleista, sillä kadunvarsipysäköintiä ei ole lainkaan.

 

Västra Hamnenin alueella pysäköinnin sijoittelu on hyvin huomaamatonta. Alueella on myös keskitettyjä pysäköintiratkaisuja.

 

Malmössä tehdään rohkeasti erilaisia kokeiluja, eikä epäonnistumista pelätä. Myös Parkering Malmöllä (kaupungin omistaja pysäköintiyhtiö) on rohkea näkökulma tulevaisuuteen. Siellä tiedostetaan, että kaupunki ja liikennejärjestelmä ovat muutoksessa, ja mietitään omaa roolia muuttuvassa ympäristössä muutoksen vastustamisen sijaan. Parkering Malmö muun muassa pohtii, miten pysäköintilaitokset voisivat toimia tulevaisuudessa myös muussa käytössä, kuten liikkumiskeskuksina ja energiaverkkohubeina. Sähköautojen lataus voisi olla pysäköintilaitoksissa kadunvarsien sijaan. Kaupungin näkökulma onkin, ettei heidän rooliinsa kuulu latauspisteiden tarjoaminen julkisilla pysäköintipaikoilla (eiväthän he tarjoa bensa- tai kaasuasemiakaan) vaan ennemmin tilan tarjoaminen johonkin muuhun kuin pysäköintiin. 

Kuvassa rakennus, jossa kokeiltiin 0-normia eli rakennuksen asukkaille ei ole osoitettu yhtään autopaikkaa. Kivijalassa toimii hotelli ja yläkerroksissa on asuntoja.
Malmön monet pysäköintihallit ovat designiltaan miellyttäviä ja niihin kootaan autoja monista kortteleista. Kivijalkoja hyödynnetään palveluihin. Kuvan pysäköintihallin alimmassa kerroksessa toimii kuntosali.
Close Menu