Nottingham

Nottingham - Iso-Britannian parhaimpia joukkoliikennekaupunkeja

Robin Hood. Ensimmäinen asia, joka tulee mieleen puhuttaessa Nottinghamista. Sherwoodin metsän takaa paljastuu kuitenkin paljon muutakin kuin vain legenda jousipyssyineen. Nottingham on noin 320 000 asukkaan kaupunki keskellä Englantia, Manchesterin ja Lontoon välimaastossa. Kaupungissa oli vuosien 1880-1936 välillä raitiotie, mutta kiskot purettiin monien muiden sen aikaisten kaupunkien tapaan ja ratikat korvattiin busseilla. Vuosituhannen vaihteessa liikennejärjestelmä oli surkeassa kunnossa ja kadut ruuhkautuneita, joten Nottingham City Council yhdessä yrittäjien kanssa päätti panostaa voimakkaasti joukkoliikenteeseen. Joukkoliikennejärjestelmän rungoksi valmistui vuonna 2004 moderni ja esteetön kaupunkiraitiotie.  

Panostukset joukkoliikenteeseen näkyvät. Tänä päivänä Nottingham tunnetaan Iso-Britannian yhtenä parhaimmista joukkoliikennekaupungeista. Raitiotien lisäksi kaupungissa on kattava bussiverkosto, jonka suurin operaattori on Nottingham City Transport (NCT), jonka kalustoon kuuluu 330 bussia. Toiseksi suurin operaattori on Trent Barton. Yritykset tekevät yhteistyötä, jotta ne eivät kilpailisi samoilla reiteillä. Markkinaehtoinen joukkoliikenne näkyy panostuksissa lisäarvopalveluihin: kaikissa kaupungin busseissa on ilmainen WiFi, USB-lataus, joukkoliikennevälineet ovat GPS-seurannassa, maksaa voi lähimaksulla ja kuljettajat ovat avuliaita ja ystävällisiä. 

 

Nottinghamin asukkaat ovat ottaneet omakseen modernit raitiovaunut ja suosio jatkaa kasvuaan.
Värikkäät bussit tuovat kaupungin joukkoliikenteelle oman identiteettinsä.

Nottinghamissa korostuu ”meidän kaupunkimme” -ajattelu. Kaupunki tekee monet asiat itse ja ottaa vahvan roolin kehittämistyössä. Liikennepolitiikassa ihmisiä pyritään ohjaamaan pehmeillä keinoilla kestävään liikkumiseen, mutta kaikessa korostetaan valinnanvapautta. Asukkaita ei haluta pakottaa valitsemaan tiettyä kulkumuotoa, vaan antaa heille mahdollisuus valita tarpeisiinsa sopiva liikkumistapa. Kilpailu työnantajista sekä kuluttajista on kova ympäröivien kuntien kanssa, minkä johdosta pysäköinnistä ei haluta tehdä liian vaikeaa tai kallista. Hinnoittelulla kuitenkin pyritään ohjaamaan asukkaita kestävämpiin liikkumisvalintoihin ja keskustan kävelyaluetta on laajennettu ja autopysäköintiä siirretty kauemmas vuosien saatossa.

Pysäköinti nähdään kaupungissa vahvasti tulonlähteenä eikä niinkään kestävän liikkumisen edistämisen työkaluna. Tavoitteena on hallita, ei rajoittaa. Näin ollen keskustassa on myös pitkäaikaista kadunvarsipysäköintiä ja markkinat määräävät hinnat. Ilmanlaadun on kuitenkin tunnistettu olevan keskustassa huono, ja kaavailtu Zero Emission Zone (päästötön alue) on päivä päivältä lähempänä toteutusta.

 

Kaupungin ydinkeskustassa liiketoiminta kukoistaa.
Kadunvarsipysäköinti on Nottinghamissa yleistä ja aikarajoitukset ovat lieviä.

Nottingham on tullut tunnetuksi työpaikoille käyttöön otetusta pysäköintipaikkaverosta (workplace parking levy), jossa työnantajat maksavat jokaisesta käytössään olevasta pysäköintipaikasta tietyn summan kaupungille. Verotuksen kautta kerätyt rahat käytetään raitiotien rakentamiseen sekä joukkoliikenteen edistämiseen. Rahaa ei ole mahdollista käyttää muuhun infrastruktuurin kehittämiseen. Verotuksen käyttöönotossa sidosryhmäyhteistyöllä ja kommunikoinnilla on ollut suuri merkitys. Suurimmat työnantajat ovat olleet mukana kehittämässä verotusta ja siitä saatavat hyödyt on selkeästi kommunikoitu niin työnantajille kuin päätöksentekijöille. Yritysten hyväksyntä on saatu, koska vero nopeuttaa työmatkaliikennöintiä ja vähentää ruuhkia, mikä tekee kaupungista vetovoimaisemman. Verotusjärjestelmä on herättänyt laajasti kiinnostusta Iso-Britannian muissa kaupungeissa sekä kansainvälisesti.

Työpaikkapysäköintiveron lisäksi joukkoliikennejärjestelmää tuetaan kattavalla Park&Ride -järjestelmällä. 7 raitiotieasemaa ja 2 bussiasemaa tarjoavat 6 500 ilmaista ja valvottua autopaikkaa joukkoliikenteen käyttäjille. Park & Ride -alueet on toteutettu maanpäällisinä pysäköintikenttinä ja joukkoliikennelipun voi kätevästi ostaa myös raitiotiepysäkeillä sijaitsevista lippuautomaateista. Asuinalueilla pysäköinti on järjestetty kadunvarsipysäköintinä ja asukaspysäköintilupia käytetään tarvittaessa.

 

Työpaikkojen autopaikkaveroituksella tuetaan joukkoliikennettä.
Liityntäpysäköinti on hyvin suosittua. Pysäköinti on järjestetty pysäköintikentille.
Close Menu