Uppsala

Uppsala

150 000 ihmisen Uppsala on voimakkaasti kasvava opiskelijakaupunki noin 30 minuutin junamatkan päässä Tuhkolmasta. Kaupungissa on paljon tutkimus- ja palveluosaamista sekä bioteollisuuden keskittymä. Uppsalan keskusta on viihtyisä ja ihmisen mittakaavainen kävelykeskusta, jossa autoilu on sallittua, mutta ajoneuvoliikennettä ei katukuvassa juurikaan näy. Tämä johtuu siitä, että keskustan kadut on rakennettu hitaiksi ja ohimenevät autovirrat ohjataan keskustan ohi nopeita väyliä pitkin. Vähäinen autoliikenne monilla keskustan kaduilla tekee ympäristöstä miellyttävämmän kävelijöille ja pyöräilijöille, joista jälkimmäisiä on kaupungissa paljon. Pyöräväylät eivät ole huippulaatua, mutta pyöräily onnistuu autoilijoiden seassa, koska ajonopeudet ovat matalia. Uppsala valittiin Ruotsin vuoden 2018 pyöräilykaupungiksi.

Kaupungissa on paljon pyöräkatuja.
Autoilu ja pyöräily tapahtuvat samassa tilassa Uppsalan keskustassa.
Keskustan laitamilla on viihtyisiä kävely- ja pyöräilyväyliä.
Katutilaa käytetään moniin eri tarkoituksiin.

Uppsalan joukkoliikennejärjestelmä on hyvin selkeä. Rautatieasemalta ulos astuessa satunnainen käyttäjäkin löytää helposti paikallisliikenneterminaalin isoine aikataulunäyttöineen. Lippuja voi ostaa luottokortilla suoraan bussista, mikä on erityisesti matkailijoille hyvä asia. Linjasto on selkeä ja vaihtomahdollisuudet helppoja. Uppsala on päättänyt, että tulevaisuudessa kaupunkiin rakennetaan raitiotie, mutta valtion rahoituksen osuudesta neuvotellaan vielä.

Paikallisjoukkoliikenneterminaali on rautatieaseman välittömässä läheisyydessä ja informaatio laadukasta ja selkeästi näkyvillä. Järjestelmä kytkee kauko- ja lähijoukkoliikenteen saumattomasti yhteen.

Pysäköintipolitiikka on Uppsalassa verrattain selkeä: sen päämäärä on tukea kestäviä liikkumisvalintoja. Pysäköintiä vähennetään kadunvarsilla ja keskitetään pysäköintilaitoksiin. Asukaspysäköinti pyritään ohjaamaan laitoksiin ja olemassa olevat kadunvarret pyhitetään asiointipysäköinnille. Pysäköintimaksut jaetaan vyöhykkeisiin ja tarkoituksena on tehdä koko kaupungin kadunvarsipysäköinnistä maksullista. 

Uppsalan kaikki sidosryhmät ovat hyvin sitoutuneita kaupungin strategiaan. Tavoitteita kohti mennään päämäärätietoisesti ja yhdessä luovien. Kunnan poliitikoilla on vahva näkemys ja he ovat innokkaita edistämään kaupungin strategisia tavoitteita. Innokkuus on paikoin jopa liian voimakasta, minkä vuoksi toimenpiteiden realistisuus joutuu koetukselle. Poliitikot säätivät muun muassa pysäköintinormin liian tiukaksi, minkä vuoksi rakennuttajat eivät ottaneet käyttöön kestävän liikkumisen edistämistoimenpiteitä. Uusi normi ohjaa paremmin näihin toimenpiteisiin.

Kadunvarsipysäköinti on tarkoitettu keskustan asukkaille. Kaikkea kaupungin pysäköintiä pyritään keskittämään pysäköintilaitoksiin.

Uppsalan kaksi uutta kehittämisaluetta, Rosendahl ja Ulleråker ovat erityisesti kestävän liikkumisen näkökulmasta mielenkiintoisia. Ulleråkerin olemassa olevalla alueella kestävien kulkumuotojen osuus on jo 68 %, mutta uudisrakentamisen ja alueen kehittämisen myötä tavoitellaan 80 %:n osuutta. Alueet rakentuvat vahvojen joukkoliikennelinjojen varrelle, laadukkaat pyöräväylät johtavat 3-4 km:n päässä sijaitsevaan keskustaan, ja alueille on kehitetty uusi pysäköintilaitoskonsepti, ”Mobilitetscenter”. Mobilitetscenter sisältää alueen keskitetyn asukaspysäköinnin, pyörä- ja autovuokrauksen sekä muita palveluita, kuten pakettiautomaatin, matkustajainformaatiota, kuntosalin, toimistotilaa, ruokakaupan, ravintolan yms. Keskitettyjen pysäköinnin tehokkaan käytön mahdollistamiseksi kadunvarsipysäköintiä on vähän ja paikat ovat aikarajoitettuja. Alueiden liikkumisen tavoitteena on, että mahdollisimman moni matka tehtäisiin kestävillä kulkumuodoilla ja omaa autoa ei tarvitse omistaa. Tällaiset ”liikkumiskeskukset” ovat vasta rakenteilla ja rakentamisen aikana olemassa olevien asuntojen autojen pysäköinti on järjestetty tyhjille, vielä rakentamattomille tonteille.

Rosendahlissa talojen sisäpihoilla on korkealaatuisia pyöräpysäköintitaloja.
Pysäköintitalojen valmistumista odotellessa asukkaille on tarjolla maksullista asukaspysäköintiä keskeneräisessä katutilassa.

Uusien alueiden rakentamisessa kunta kommunikoi aktiivisesti rakennuttajien kanssa ja toiminta on hyvin ratkaisukeskeistä: ongelmia tulee ja ne pyritään ratkomaan yhdessä asiantuntijoihin luottaen. Kunta pitää dialogia rakennuttajien suuntaan keskeisenä projektien onnistumisessa. Alueiden rakentamisessa on käytetty myös uutta rakentamislogistiikan ratkaisua: alueiden ulkopuolella sijaitsee ”bygglogisticscenter”, johon toimittajat purkavat kuormansa. Täältä kaupungin tilaama yritys lastaa omat ajoneuvonsa täyteen ja aikatauluttaa itse toimitukset niin, että kuljetukset ovat aina täynnä ja ne häiritsevät mahdollisimman vähän asukkaita ja alueiden toimintaa.

Close Menu